- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 99/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

vernietigt de artikelen 2, 2°, en 3, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 1° en 2°, en 3, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, ingesteld door Michel Dussart en anderen. Handelsrecht

  • 1. Misleidende reclame, onrechtmatige bedingen en overeenkomsten op afstand

  • Beoefenaars van vrije beroepen

  • 2. Oneerlijke marktpraktijken

  • Beoefenaars van vrije beroepen waarvoor een bij de wet opgericht tuchtorgaan bestaat, tandartsen en kinesisten

  • Uitsluiting. # Europees recht

  • Oneerlijke handelspraktijken

  • Algemeen verbod

  • Richtlijn.