- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 100/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Prejudiciële vragen betreffende artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen. Fiscaal recht

 • Inkomstenbelastingen

 • Personenbelasting

 • Belastingvrije som

 • Toeslagen voor kinderen ten laste

 • 1. Aanrekening

 • a. Gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen

 • Echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen

 • b. Feitelijk samenwonenden

 • Samenwonenden die in feite aan het hoofd van het gezin staat

 • 2. Gevolg van een internationale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting.