- Arrest van 31 juli 2013

31/07/2013 - 109/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 24 van de wet van 26mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Sociaal recht

  • Sociale zekerheid

  • Recht op maatschappelijke integratie

  • Terugvordering.