- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 126/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 60, § 3, 3°, d), van de op 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals hersteld bij artikel 97 van de programmawet van 24 december 2002, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over de artikelen 59, vijfde lid, en 60, § 3, 3°, d), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Sociaal recht

  • Sociale zekerheid

  • Kinderbijslag

  • Samenloop van rechthebbenden die tot verschillende stelsels behoren.