- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 127/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

- vernietigt artikel 6 van de wet van 30 november 2011 « tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft », doch enkel in zoverre het van toepassing is op de advocaat die houder is van vertrouwelijke informatie van zijn cliënt, dader van het misdrijf dat is gepleegd in de zin van dat artikel, wanneer die informatie mogelijkerwijs incriminerend is voor die cliënt;

- verwerpt het beroep voor het overige.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft (artikel 458bis van het Strafwetboek), ingesteld door de Orde van Vlaamse balies en Edgar Boydens. Strafrecht

  • Beroepsgeheim

  • Uitzonderingen

  • Spreekrecht

  • 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken

  • 2. Advocaten

  • Aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie. # Rechten en vrijheden

  • 1. Recht op eerbiediging van het privéleven

  • 2. Jurisdictionele waarborgen

  • Recht van verdediging.