- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 128/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 3 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs schendt de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Question préjudicielle relative à l'article 3 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers. Onderwijs

  • Universiteiten

  • Vrije universiteiten

  • Rechtspositie van het personeel

  • Pensioenregeling

  • Wetenschappelijk personeel

  • 1. Bezoldiging ten laste van de door de Staat toegekende werkingstoelagen

  • Overheidspensioen

  • 2. Bezoldiging gefinancierd door het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek

  • Werknemerspensioen.