- Arrest van 30 oktober 2013

30/10/2013 - 143/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

schorst artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Vordering tot schorsing van artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 1 juli 2013, ingesteld door L.L Strafrecht

  • Gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden

  • Fouillering op het lichaam

  • Stelselmatige fouillering. # Rechten en vrijheden

  • Recht op de integriteit van de persoon

  • Verbod van onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen.