- Arrest van 7 november 2013

07/11/2013 - 151/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 745octies, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 745octies, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Burgerlijk recht

  • Familiaal vermogensrecht

  • Erfenissen

  • Roerende goederen

  • 1. Langstlevende echtgenoot

  • Vruchtgebruik van de gehele nalatenschap

  • 2. Langstlevende wettelijk samenwonende

  • Vruchtgebruik van het huisraad dat aanwezig is in de gemeenschappelijke verblijfplaats.