- Arrest van 5 december 2013

05/12/2013 - 165/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

- Artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de daarin bepaalde vervaltermijn voor de persoon die de afstamming opeist, kan aanvangen vooraleer hij kennis heeft kunnen nemen van het feit dat de betwiste erkenning heeft plaatsgevonden.

- Artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het Verdrag inzake de rechten van het kind, niet, in zoverre het bepaalt dat de vordering van de persoon die de afstamming opeist, moet worden

ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen. Burgerlijk recht

 • Afstamming

 • Afstamming langs vaderszijde

 • Erkenning van vaderschap

 • Vordering tot betwisting door de persoon die de afstamming opeist

 • Vervaltermijn

 • Aanvang. # Rechten en vrijheden

 • 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven

 • 2. Rechten van het kind

 • Belang van het kind

 • Recht op een eerlijk proces

 • Recht op toegang tot de rechter.