- Vonnis van 19 april 2012

19/04/2012 - 12-0197

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De facturatie al dan niet medecontractant voor uitvoering van werken in onroerende staat overeenkomstig art. 20 K.B. nr. 1 houdt geen vrije keuze in voor de verstrekker van de levering of dienst.

De wettelijke regeling behelst dat de voldoening van de BTW voor werken in onroerende staat wordt verlegd naar de mede-contractant .

De facturatie aan een vennootschap dient te gebeuren zonder BTW. Het beroepsmatig karakter wordt vermoed.

De facturatie met BTW aan een natuurlijk persoon is niet verantwoord, gezien voor een zwembad geen beroepsmatig karakter kan worden weerhouden voor iemand die elektriciteitswerken uitvoert.

Het feit dat de ontvanger van de factuur de BTW heeft kunnen verrekenen is niet relevant.

Het zal volstaan een creditnota op te stellen waardoor deze toestand wordt geregulariseerd.

Dit alles volgt uit het feit dat de schuldenaar van de BTW voor werk in onroerende staat niet vrij gekozen kan worden .


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • aanneming

  • werken in onroerende staat

  • BTW plicht medecontractant

  • geen vrije keuze