18 April 2006

Titel Taal Datum
Mondelinge vragen nr. 11110 van mevrouw Pieters en nr. 11129 van mevrouw Dieu dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Mondelinge parlementaire vraag nr. 11.192 van mevrouw Baeke dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Vraag nr. 11221 van de heer Devlies dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Mondelinge parlementaire vraag nr. C205 van mevrouw Demeulenaere dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Mondelinge vraag nr. 11102 van de heer Chabot dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Mondelinge vraag nr. 11101 van de heer Chabot dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18.04.2006 Nederlands 18-04-2006
Jugement de Tribunal de Première Instance de Nivelles dd. 18.04.2006 Frans 18-04-2006
Arrêt de la Cour d'appel d'Anvers dd. 18.04.2006 Frans 18-04-2006
Question orale n° 11221 de M. Devlies dd. 18.04.2006 Frans 18-04-2006
Question orale n° 11110 de Mme Pieters et n° 11129 de Mme Dieu dd. 18.04.2006 Frans 18-04-2006
Question parlementaire orale n° 11.192 de Mme Baeke du 18.04.2006 Frans 18-04-2006
Question parlementaire orale n° C205 de Mme Demeulenaere du 18.04.2006 (Région flamande) Frans 18-04-2006
Question orale n° 11101 de M. Chabot dd. 18.04.2006 Frans 18-04-2006
Question orale n° 11102 de M. Chabot dd. 18.04.2006 Frans 18-04-2006
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 18.04.2006 Frans 18-04-2006