18 December 2008

Titel Taal Datum
Artikel 53 Wetboek Registratie ? Waals Gewest Nederlands 18-12-2008
Artikel 67bis Wetboek Successie - Waals Gewest Nederlands 18-12-2008
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18.12.2008, Zaak 05/899/A Nederlands 18-12-2008
Artikel 53 Wetboek Registratie ? Waals Gewest Nederlands 18-12-2008
Artikel 87 Wetboek registratie - Waals Gewest Nederlands 18-12-2008
Circulaire nr. Ci.R.9.F/554.009 (AOIF 3/2004) dd. 18.12.2008 Nederlands 18-12-2008
Historiek ? Art. 67bis Wetboek Succ. ? Waals Gewest Nederlands 18-12-2008
Vonnis van Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18.12.2008, Zaak 00/1997/A Nederlands 18-12-2008
Europees Hof van Justitie - Arrest van het Hof, dd. 18.12.2008, zaak C-488/07 Nederlands 18-12-2008
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, dd. 18.12.2008 (RG 07/3246/A) Nederlands 18-12-2008
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18/12/2008, Zaak 05/899/A Nederlands 18-12-2008
Article 264 DIR 2006/112 Frans 18-12-2008
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 18.12.2008, Cause 05/899/A Frans 18-12-2008
Article 67bis Code succession - Région wallonne Frans 18-12-2008
Article 264 DIR 2006/112 Frans 18-12-2008
Jugement du Tribunal de première instance de Liège 21ème chambre dd. 18.12.2008 R.G.07/3246/A Frans 18-12-2008
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 18.12.2009, Cause 00/1997/A Frans 18-12-2008
Article 87 Code Enregistrement - Région wallonne Frans 18-12-2008
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 18/12/2008, Cause 05/899/A Frans 18-12-2008
Historique - Art. 67bis Code Succ. - Région wallonne Frans 18-12-2008