30 April 2009

Titel Taal Datum
Mondelinge parlementaire vragen nr. 1020 van de heer David Geerts en nr. 1021 van de heer Robert Van de Velde dd. 30.04.2009 Nederlands 30-04-2009
Artikel 27bis Wetboek Successie - Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
Historiek ? Art. 18 Wetboek Succ. ? Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
Historiek ? Art. 1 Wetboek Succ. ? Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
Historiek ? Art. 27bis Wetboek Succ. ? Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
Artikel 1 Wetboek Successie ? Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
Historiek ? Art. 27bis Wetboek Succ. ? Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
Artikel 32 Wetboek Successie - Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
Artikel 18 Wetboek successie - Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
Parlementaire vraag nr. 443 van de heer Hendrik Bogaert dd. 30.04.2009 Nederlands 30-04-2009
Historiek ? Art. 32 Wetboek Succ. ? Waals Gewest Nederlands 30-04-2009
30.04.2009 - Instructie D.I. 594.20 - D.M.G.C. 258.998 Nederlands 30-04-2009
30.04.2009 - Decreet houdende bepalingen in verband met de vaststelling van een orgaan verantwoordelijk voor het beoordelen en het voeren van de procedure inzake onteigeningen en aankopen van onroerende goederen door het Waalse Gewest en diens instellingen Nederlands 30-04-2009
Article 27bis Code succession - Région wallonne Frans 30-04-2009
Article 60 Code succession - Région wallonne Frans 30-04-2009
Questions parlementaires orales n° 1020 de monsieur David Geerts et n° 1021 de monsieur Robert Van de Velde dd. 30.04.2009 Frans 30-04-2009
Historique - Art. 18 Code Succ. - Région wallonne Frans 30-04-2009
Historique - Art. 1 Code Succ. - Région wallonne Frans 30-04-2009
Article 1 Code succession - Région wallonne Frans 30-04-2009
Article 60 Code succession - Région wallonne Frans 30-04-2009