09 December 2009

Titel Taal Datum
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 09.12.2009, Zaak 2008/1139/A Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 56, Teruggaaf van de belasting aan buitenlandse belastingplichtigen Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 5, met betrekking tot de diensten die verband houden met een uit zijn aard onroerend goed. Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 1, Bijlage I. BTW-aangifte Nederlands 09-12-2009
Mondelinge parlementaire vragen nrs. 17592 en 17594 van mevrouw Meyrem Almaci dd. 09.12.2009 Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 23 van 09.12.2009, Bijlage Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 50, BTW-opgave van de intracommunautaire handelingen - Bijlage Nederlands 09-12-2009
Parlementaire vraag nr. 66 van de heer volksvertegenwoordiger Georges Gilkinet van 09.12.2009 Nederlands 09-12-2009
Parlementaire vraag nr. 69 van de heer Georges Gilkinet dd. 09.12.2009 Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 7, artikel 42 - historiek Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 50, BTW-opgave van de intracommunautaire handelingen Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 1, Bijlage II. Omschrijving van de roosters Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 1, artikel 30 - historiek Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 56, Teruggaaf van de belasting aan buitenlandse belastingplichtigen. (B.S. 08.05.2013) v02 (PDF) Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 56, Teruggaaf van de belasting aan buitenlandse belastingplichtigen. (B.S. 08.05.2013) v02 (PDF) Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 3, artikel 3 - historiek Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 4, artikel 9 - historiek Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 7, artikel 9 - historiek Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 5, artikel 1 - historiek Nederlands 09-12-2009
BTW, KB nr. 50, BTW-opgave van de intracommunautaire handelingen (PDF) Nederlands 09-12-2009