15 December 2009

Titel Taal Datum
Voorafgaande beslissing nr. 900.399 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Parlementaire vraag nr. 4-6324 van de heer Dimitri Fourny dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
15.12.2009 - Zaak C-239/06 - Arrest van het Europees Hof van Justitie Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.398 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.433 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Parlementaire vraag nr. 88 van de heer Roland Defreyne dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.427 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.389 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.276 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.298 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.312 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.116 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Wijziging, met ingang van 1 januari 2010, van de regels waaronder belastingplichtigen teruggaaf kunnen vragen van buitenlandse BTW Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.302 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 15.12.2009, Zaak 2008/AR/2367 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.420 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.319 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Voorafgaande beslissing nr. 900.302 dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Parlementaire vraag nr. 86 van de heer Mathias De Clercq dd. 15.12.2009 Nederlands 15-12-2009
Question parlementaire n° 4-6324 de monsieur Dimitri Fourny dd. 15.12.2009 Frans 15-12-2009