21 December 2009

Titel Taal Datum
Artikel 35 - Vlaamse Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 21-12-2009
Artikel 194ter, WIB 92 (inkomsten 2011) Nederlands 21-12-2009
Artikel 178, WIB 92 (inkomsten 2012) Nederlands 21-12-2009
Geen titel Nederlands 21-12-2009
Parlementaire vraag nr. 153 van de heer André Frédéric dd. 21.12.2009 Nederlands 21-12-2009
Artikel 194ter, WIB 92 (inkomsten 2012) Nederlands 21-12-2009
Artikel 154, WIB 92 (inkomsten 2011) Nederlands 21-12-2009
Nummer S 15/38-01 Nederlands 21-12-2009
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 21.12.2009 Nederlands 21-12-2009
Parlementaire vraag nr. 159 van de heer Daniel Ducarmes dd. 21.12.2009 Nederlands 21-12-2009
Artikel 178, WIB 92 (inkomsten 2011) Nederlands 21-12-2009
Parlementaire vraag nr. 158 van mevrouw Marie-Martine Schyns dd. 21.12.2009 Nederlands 21-12-2009
Wet van 21.12.2009 houdende fiscale en diverse bepalingen Nederlands 21-12-2009
Artikel 338bis, WIB 92 (historisch) Nederlands 21-12-2009
Artikel 275/3, WIB 92 (inkomsten 2011) Nederlands 21-12-2009
Artikel 35 - Vlaamse Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 21-12-2009
Artikel 35 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 21-12-2009
Artikel 145/32, WIB 92 (inkomsten 2012) Nederlands 21-12-2009
Artikel 145/32, WIB 92 (inkomsten 2013) Nederlands 21-12-2009
Artikel 145/32, WIB 92 (inkomsten 2011) Nederlands 21-12-2009