28 December 2009

Titel Taal Datum
Parlementaire vraag nr. 197 van mevrouw Ingrid Claes dd. 28.12.2009 Nederlands 28-12-2009
Parlementaire vraag nr. 202 van mevrouw Ingrid Claes dd. 28.12.2009 Nederlands 28-12-2009
28 DECEMBER 2009 - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering Nederlands 28-12-2009
Parlementaire vraag nr. 220 van de heer Kristof Waterschoot dd. 28.12.2009 Nederlands 28-12-2009
Parlementaire vraag nr. 207 van mevrouw Ingrid Claes dd. 28.12.2009 Nederlands 28-12-2009
28.12.2009 - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 145/24, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering Nederlands 28-12-2009
28.12.2009 - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering en waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 145/24, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven Nederlands 28-12-2009
28 DECEMBER 2009 - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering Nederlands 28-12-2009
Parlementaire vraag nr. 204 van mevrouw Ingrid Claes dd. 28.12.2009 Nederlands 28-12-2009
Parlementaire vraag nr. 218 van de heer volksvertegenwoordiger Kristof Waterschoot dd. 28.12.2009 Nederlands 28-12-2009
Question parlementaire n° 197 de madame Ingrid Claes dd. 28.12.2009 Frans 28-12-2009
Question parlementaire n° 202 de madame Ingrid Claes dd. 28.12.2009 Frans 28-12-2009
28 DECEMBRE 2009 - Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt Frans 28-12-2009
Question parlementaire n° 220 de monsieur Kristof Waterschoot du 28.12.2009 Frans 28-12-2009
28.12.2009 - Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 145/24, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt Frans 28-12-2009
28 DECEMBRE 2009 - Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt Frans 28-12-2009
Question parlementaire n° 207 de madame Ingrid Claes, dd. 28.12.2009. Frans 28-12-2009
Question parlementaire n° 204 de madame Ingrid Claes dd. 28.12.2009 Frans 28-12-2009
28.12.2009 - Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 145/24, § 3, CIR 92 Frans 28-12-2009
Question parlementaire n° 218 de monsieur le député Kristof Waterschoot du 28.12.2009 Frans 28-12-2009