10 Januari 2010

Titel Taal Datum
Artikel 66 - Waals Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 10-01-2010
Artikel 67 - Vlaamse Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 10-01-2010
Koninklijk besluit van 10.01.2010 betreffende de grensinspectieposten Nederlands 10-01-2010
Artikel 18, KB/WIB 92 (aj. 2011) Nederlands 10-01-2010
Artikel 18, KB/WIB 92 (aj. 2011) Nederlands 10-01-2010
Artikel 66 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 10-01-2010
Artikel 67 - Waals Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 10-01-2010
Artikel 66 - Vlaamse Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 10-01-2010
Artikel 18, KB/WIB 92 (aj. 2011) Nederlands 10-01-2010
Artikel 67 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Nederlands 10-01-2010
Artikel 18, KB/WIB 92 (aj. 2011) Nederlands 10-01-2010
Article 66 - Région wallonne - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Frans 10-01-2010
Article 67 - Région flamande - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Frans 10-01-2010
Arrêté royal du 10.01.2010 concernant les postes d'inspection frontaliers Frans 10-01-2010
Article 66 - Région de Bruxelles-Capitale - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Frans 10-01-2010
Article 66 - Région flamande - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Frans 10-01-2010
Article 67 - Région wallonne - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Frans 10-01-2010
Article 67 - Région de Bruxelles-Capitale - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Frans 10-01-2010