11 Januari 2010

Titel Taal Datum
Parlementaire vraag nr. 293 van mevrouw Ingrid Claes dd. 11.01.2010 Nederlands 11-01-2010
Parlementaire vraag nr. 4-6408 van de heer Paul Wille dd. 11.01.2010 Nederlands 11-01-2010
Parlementaire Vraag nr. 284 van de heer Jan Jambon dd. 11.01.2010 Nederlands 11-01-2010
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel dd. 11.01.2010, Zaak 09/975/A Nederlands 11-01-2010
Circulaire nr. Ci.RH.81/601.900, E.T.117.615 (AOIF Nr. 4/2010) dd 11.01.2010 - Bijlage - Annexe Nederlands 11-01-2010
Circulaire nr. Ci.RH.81/601.900, E.T.117.615 (AOIF Nr. 4/2010) dd 11.01.2010 Nederlands 11-01-2010
Parlementaire vraag nr. 290 van de heer David Geerts dd. 11.01.2010 Nederlands 11-01-2010
Parlementaire vraag nr. 288 van de heer Eric Thiébaut dd. 11.01.2010 Nederlands 11-01-2010
Parlementaire vraag nr. 289 van de heer De Potter van 11.01.2010 Nederlands 11-01-2010
Question parlementaire n° 293 de madame Ingrid Claes dd. 11.01.2010 Frans 11-01-2010
Jugement du tribunal de Première Instance de Nivelles dd. 11.01.2010, Cause 09/975/A Frans 11-01-2010
Question parlementaire n° 284 de monsieur Jan Jambon du 11.01.2010 Frans 11-01-2010
Question parlementaire n° 4-6408 de monsieur Paul Wille dd. 11.01.2010 Frans 11-01-2010
Circulaire n° Ci.RH.81/601.900, E.T. 117.615 (AFER N° 4/2010) dd 11.01.2010 Frans 11-01-2010
Question parlementaire n° 290 de monsieur David Geerts dd. 11.01.2010 Frans 11-01-2010
Question parlementaire n° 288 de monsieur Eric Thiébaut dd. 11.01.2010 Frans 11-01-2010
Question parlementaire n° 291 de madame Ingrid Claes dd. 11.01.2010 Frans 11-01-2010
Question parlementaire n° 289 de monsieur De Potter du 11.01.2010 Frans 11-01-2010
Question parlementaire n° 291 de madame Ingrid Claes dd. 11.01.2010 Frans 11-01-2010