25 Januari 2010

Titel Taal Datum
25 JANUARI 2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten... - Bijlage 7 Nederlands 25-01-2010
Voorafgaande beslissing nr. 2010.293 dd. 25.01.2011 Nederlands 25-01-2010
25 JANUARI 2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten... - Bijlage 8 Nederlands 25-01-2010
25 JANUARI 2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten... - Bijlage 1 Nederlands 25-01-2010
25 JANUARI 2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten... - Bijlage 5 Nederlands 25-01-2010
25.01.2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten, meer bepaald bij overdracht van ondernemingen Nederlands 25-01-2010
25 JANUARI 2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten... - Bijlage 3 Nederlands 25-01-2010
25 JANUARI 2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten... - Bijlage 2 Nederlands 25-01-2010
25 JANUARI 2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten... - Bijlage 4 Nederlands 25-01-2010
Parlementaire vraag nr. 354 van de heer Daniel Ducarme dd. 25.01.2010 Nederlands 25-01-2010
25 JANUARI 2010 ? Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten... - Bijlage 6 Nederlands 25-01-2010
25.01.2010 ? Arrêté ministériel portant exécution de l?arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d?entreprises Frans 25-01-2010
Article 104/1 - Code succession - Région wallonne Frans 25-01-2010
Décision anticipée n° 2010.293 du 25.01.2010 Frans 25-01-2010
25 JANVIER 2010 ? Arrêté ministériel portant exécution de l?arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation... - Annexe 5 Frans 25-01-2010
25 JANVIER 2010 ? Arrêté ministériel portant exécution de l?arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation... - Annexe 2 Frans 25-01-2010
25 JANVIER 2010 ? Arrêté ministériel portant exécution de l?arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation... - Annexe 3 Frans 25-01-2010
Artikel 104/1 - Wetboek successierechten - Waals Gewest Frans 25-01-2010
25 JANVIER 2010 ? Arrêté ministériel portant exécution de l?arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation... - Annexe 6 Frans 25-01-2010
25 JANVIER 2010 ? Arrêté ministériel portant exécution de l?arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation... - Annexe 8 Frans 25-01-2010