27 Januari 2010

Titel Taal Datum
8e Addendum dd 27.01.2010 bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 (AOIF Nr. 8/2003) dd. 5.3.1999 Nederlands 27-01-2010
Nummer R 159, 8°/07-05 Nederlands 27-01-2010
Mondelinge parlementaire vraag nr. 18589 van mevrouw Catherine Fonck dd. 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Nummer R 159-8°/07-05 Nederlands 27-01-2010
Circulaire nr. Ci.RH.241/602.700 (AOIF Nr. 9/2010) dd 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Parlementaire vraag nr. 374 van de heer Georges Gilkinet dd. 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Circulaire nr. Ci.RH.863/602.998 (AOIF Nr. 8/2010) dd 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Mondelinge parlementaire vraag nr. 18786 van de heer Hendrik Bogaert dd. 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 27.01.2010, Zaak nr. 2006/15382/A Nederlands 27-01-2010
Circulaire nr. Ci.RH.241/602.437 (AOIF Nr. 12/2010) dd 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Mondelinge parlementaire vraag nr. 18747 van de heer Peter Logghe dd. 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Circulaire nr. Ci.RH.242/602.723 (AOIF Nr. 10/2010) dd 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen dd. 27.01.2010, Zaak 08/357/A Nederlands 27-01-2010
Circulaire nr. Ci.R 9/602.029 (AOIF Nr. 7/2010) dd 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Mondelinge parlementaire vraag nr. 18788 van de heer Hendrik Bogaert dd. 27.01.2010 Nederlands 27-01-2010
Question parlementaire orale n° 18589 de madame Catherine Fonck dd. 27.01.2010 Frans 27-01-2010
Numéro E 159-8°/07-05 Frans 27-01-2010
Circulaire n° Ci.RH.241/602.700 (AFER N° 9/2010) dd 27.01.2010 Frans 27-01-2010
8ème Addendum dd 27.01.2010 à la circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AFER N° 8/2003) du 5.3.1999 Frans 27-01-2010
Circulaire n° Ci.RH.241/602.437 (AFER N° 12/2010) dd 27.01.2010 Frans 27-01-2010