15 November 2010

Titel Taal Datum
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 15.11.2010 Nederlands 15-11-2010
Nummer S 33/02-07 Nederlands 15-11-2010
Nummer S 33/02-07 Nederlands 15-11-2010
Jugement du tribunal de première instance d?Anvers du 15.11.2010 Frans 15-11-2010
Numéro S 33/02-07 Frans 15-11-2010
Numéro S 33/02-07 Frans 15-11-2010