07 Mei 2013

Titel Taal Datum
Voorafgaande beslissing nr. 2010.170 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.115 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.132 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Parlementaire vraag nr. 397 van de heer Willem-Frederik Schiltz dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 1441 van de heer Lode Vereeck dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Parlementaire vraag nr. 398 van de heer Frank Wilrycx dd. van 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.118 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.094 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.128 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.109 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.101 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.142 dd. 07.05.2013 Nederlands 07-05-2013
Nummer R 83/08-05 Nederlands 07-05-2013
Nummer R 19/15-05 Nederlands 07-05-2013
Question parlementaire n° 1441 de monsieur Lode Vereeck dd. 07.05.2013 Frans 07-05-2013
Question parlementaire n° 397 de monsieur Willem- Frederik Schiltz du 07.05.2013 Frans 07-05-2013
Décision anticipée n° 2010.170 dd. 07.05.2013 Frans 07-05-2013
Décision anticipée n°2013.115 dd. 07.05.2013 Frans 07-05-2013
Décision anticipée n°2013.132 dd. 07.05.2013 Frans 07-05-2013
Question parlementaire n° 398 de monsieur Frank Wilrycx du 07.05.2013 Frans 07-05-2013