04 Juni 2013

Titel Taal Datum
Voorafgaande beslissing 2013.219 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.154 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.039 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.116 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 17777 van de heer Carl Devlies dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing 2012.481 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.169 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.117 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.124 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 17849 van mevrouw Meyrem Almaci, nr. 17852 van mevrouw Veerle Wouters en nr. 17977 van de heer Jenne De Potter dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.176 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing 2012.480 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.171 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.059 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.130 dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 17778 van de heer Carl Devlies dd. 04.06.2013 Nederlands 04-06-2013
Question parlementaire orale n° 17777 de monsieur Carl Devlies dd. 04.06.2013 Frans 04-06-2013
Arrêt de la Cour d?appel d?Anvers du 04.06.2013 Frans 04-06-2013
Décision anticipée n° 2013.154 dd. 04.06.2013 Frans 04-06-2013