06 Juni 2013

Titel Taal Datum
Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union dd. 06.06.2013 Duits 06-06-2013
06.06.2013 ? Agentschap Vlaamse Belastingdienst - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 11 en artikel 97sexies van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB) - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2013 Nederlands 06-06-2013
Parlementaire vraag nr. 439 van de heer Luk Van Biesen dd. 06.06.2013 Nederlands 06-06-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 1843 van mevrouw Meyrem Almaci dd. 06.06.2013 Nederlands 06-06-2013
Arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 06.06.2013 Nederlands 06-06-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 1844 van de heer Philippe Goffin dd. 06.06.2013 Nederlands 06-06-2013
Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie dd. 06.06.2013 Nederlands 06-06-2013
Arrest van het Hof van Cassatie van 6 juni 2013, zaak F.12.0005.F Nederlands 06-06-2013
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 06.06.2013 Nederlands 06-06-2013
06.06.2013 - Zaak C-667/11 - Arrest van het Europees Hof van Justitie Nederlands 06-06-2013
Tariefbericht 400 Nederlands 06-06-2013
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 06.06.2013 Nederlands 06-06-2013
Question parlementaire n° 439 de monsieur Luk Van Biesen dd. 06.06.2013 Frans 06-06-2013
Question parlementaire orale n° 1843 de madame Meyrem Almaci dd. 06.06.2013 Frans 06-06-2013
Décision anticipée n° 2013.174 dd. 11.06.2013 Frans 06-06-2013
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 06.06.2013 Frans 06-06-2013
Question parlementaire orale n° 1844 de monsieur Philippe Goffin dd. 06.06.2013 Frans 06-06-2013
06.06.2013 - Affaire C-667/11 - Arrêt de la Cour de justice européenne Frans 06-06-2013
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 06.06.2013 Frans 06-06-2013
Arrêt de la Cour de justice de l?Union européenne dd. 06.06.2013 Frans 06-06-2013