28 Juni 2013

Titel Taal Datum
Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 28.06.2013 Nederlands 28-06-2013
28.06.2013 ? Bericht - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen - Aanslagjaar 2014 Nederlands 28-06-2013
Artikel 205ter, WIB 92 (inkomsten 2016) Nederlands 28-06-2013
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 28.06.2013 Nederlands 28-06-2013
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 28.06.2013 Nederlands 28-06-2013
28.06.2013 - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol dat op 20 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden werd ondertekend tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter uitvoering van artikel 4, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (1) Nederlands 28-06-2013
Arrest van het hof van beroep te Luik dd. 28.06.2013 Nederlands 28-06-2013
Artikel 537, WIB 92 (inkomsten 2013) Nederlands 28-06-2013
Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013 Nederlands 28-06-2013
Artikel 205ter, WIB 92 (inkomsten 2014) Nederlands 28-06-2013
Artikel 537, WIB 92 (inkomsten 2015) Nederlands 28-06-2013
Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 28.06.2013 Nederlands 28-06-2013
Artikel 205ter, WIB 92 (inkomsten 2015) Nederlands 28-06-2013
Artikel 537, WIB 92 (inkomsten 2014) Nederlands 28-06-2013
Artikel 205ter, WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 28-06-2013
Article 205ter, CIR 92 (revenus 2016) Frans 28-06-2013
Arrêt de la Cour d?appel de Mons dd. 28.06.2013 Frans 28-06-2013
28.06.2013 ? Avis - Système permettant aux travailleurs indépendants et aux sociétés d'éviter une majoration d'impôt et à certains contribuables (personnes physiques) d'obtenir une réduction d'impôt - Exercice d'imposition 2014 Frans 28-06-2013
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 28.06.2013 Frans 28-06-2013
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 28.06.2013 Frans 28-06-2013