11 Juli 2013

Titel Taal Datum
Parlementaire vraag nr. 506 van mevrouw Marie-Christine Marghem dd. 11.07.2013 Nederlands 11-07-2013
Europees Hof van Justitie - Arrest van het Hof, dd. 11.07.2013, zaak C-273/12 Nederlands 11-07-2013
11.07.2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 - bijlage 2 Nederlands 11-07-2013
11.07.2013 - Zaak C-273/12 - Arrest van het Europees Hof van Justitie Nederlands 11-07-2013
Circulaire nr. Ci.A.41/627.535 (AAFisc Nr. 28/2013) dd. 11.07.2013 Nederlands 11-07-2013
Parlementaire vraag nr. 507 van mevrouw Marie-Christine Marghem dd. 11.07.2013 Nederlands 11-07-2013
Parlementaire vraag nr. 505 van mevrouw Marie-Christine Marghem dd. 11.07.2013 Nederlands 11-07-2013
11.07.2013 - Wet tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie Nederlands 11-07-2013
Parlementaire vraag nr. 500 van de heer Peter Logghe van 11.07.2013 Nederlands 11-07-2013
11.07.2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 Nederlands 11-07-2013
11.07.2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 - bijlage 1 Nederlands 11-07-2013
11.07.2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 - bijlage 3 Nederlands 11-07-2013
Parlementaire vraag nr. 501 van de heer Hagen Goyvaerts dd. 11.07.2013 Nederlands 11-07-2013
Cour de Justice Européenne - Arrêt de la Cour dd. 11.07.2013, Affaire C-273/12 Frans 11-07-2013
11.07.2013 - Affaire C-273/12 - Arrêt de la Cour de justice européenne Frans 11-07-2013
Question parlementaire n° 506 de madame Marie-Christine Marghem dd. 11.07.2013 Frans 11-07-2013
11.07.2013 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005 Frans 11-07-2013
Circulaire n° Ci.A.41/627.535 (AGFisc N° 28/2013) dd. 11.07.2013 Frans 11-07-2013
11.07.2013 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005 - annexe 2 Frans 11-07-2013
Question parlementaire n° 500 de monsieur Peter Logghe du 11.07.2013 Frans 11-07-2013