17 Juli 2013

Titel Taal Datum
Circulaire nr. Ci.RH.233/627.199 (AAFisc Nr. 29/2013) dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
17.07.2013 - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2013 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken Nederlands 17-07-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 19283 van de heer Georges Gilkinet dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 19285 van de heer Georges Gilkinet dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 19330 van mevrouw Veerle Wouters dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 19327 van mevrouw Veerle Wouters dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 19288 van de heer Georges Gilkinet dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 19284 van de heer Georges Gilkinet dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 19329 van mevrouw Veerle Wouters dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
17.07.2013 - Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Nederlands 17-07-2013
Mondelinge parlementaire vraag nr. 19331 van mevrouw Veerle Wouters dd. 17.07.2013 Nederlands 17-07-2013
17.07.2013 - Arrêté royal fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2013 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques Frans 17-07-2013
Circulaire n° Ci.RH.233/627.199 (AGFisc N° 29/2013) dd. 17.07.2013 Frans 17-07-2013
Question parlementaire orale n° 19283 de monsieur Georges Gilkinet dd. 17.07.2013 Frans 17-07-2013
Question parlementaire orale n° 19285 de monsieur Georges Gilkinet dd. 17.07.2013 Frans 17-07-2013
Question parlementaire orale n° 19284 de monsieur Georges Gilkinet dd. 17.07.2013 Frans 17-07-2013
Question parlementaire orale n° 19330 de madame Veerle Wouters dd. 17.07.2013 Frans 17-07-2013
Question parlementaire orale n° 19327 de Mme Veerle Wouters du 17.07.2013 Frans 17-07-2013
Question parlementaire orale n° 19288 de monsieur Georges Gilkinet dd. 17.07.2013 Frans 17-07-2013
Question parlementaire orale n° 19329 de madame Veerle Wouters dd. 17.07.2013 Frans 17-07-2013