06 Januari 2015

Titel Taal Datum
06.01.2015 - Richtlinie 2014/40/EU (konsolidierte Version) Duits 06-01-2015
Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 06.01.2015 Nederlands 06-01-2015
Mondelinge parlementaire vraag nr. 955 van de heer Benoît Dispa dd. 06.01.2015 Nederlands 06-01-2015
06.01.2015 - Omzendbrief D.I. 561 - D.D. 300.092 (geconsolideerde versie) Nederlands 06-01-2015
Mondelinge parlementaire vraag nr. 1094 van de heer Georges Gilkinet dd. 06.01.2015 Nederlands 06-01-2015
14de addendum dd. 06.01.2015 bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 (AAFisc Nr. 8/2003) dd. 05.03.1999) Nederlands 06-01-2015
Mondelinge parlementaire vragen nr. 11 van de heer Georges Gilkinet, nrs 949, 952 en 951 van de heer Roel Deseyn en nr. 1097 van de heer Ahmed Laaouej dd. 06.01.2015 Nederlands 06-01-2015
06.01.2015 - Richtlijn 2014/40/EU (geconsolideerde versie) Nederlands 06-01-2015
Arrest Van het Hof van beroep te Antwerpen van 06.01.2015 (2013/AR/2796) Nederlands 06-01-2015
14de addendum dd. 06.01.2015 bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 (AAFisc Nr. 8/2003) dd. 05.03.1999) - Bijlage Nederlands 06-01-2015
06.01.2015 - Circulaire C.D. 561 - D.D. 300.092 (version consolidée) Frans 06-01-2015
Arrêt de la Cour d?appel de Gand dd. 06.01.2015 Frans 06-01-2015
Question parlementaire orale n° 955 de monsieur Benoît Dispa dd. 06.01.2015 Frans 06-01-2015
Question parlementaire orale n° 1094 de monsieur Georges Gilkinet du 06.01.2015 Frans 06-01-2015
14ème addendum dd. 06.01.2015 à la circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AGFisc N° 8/2003 dd. 05.03.1999) Frans 06-01-2015
Questions parlementaires orales n° 11 de monsieur Georges Gilkinet, n°s 949, 950 et 951 de monsieur Roel Deseyn et n° 1097 de monsieur Ahmed Laaouej dd. 06.01.2015 Frans 06-01-2015
06.01.2015 - Directive 2014/40/UE (version consolidée) Frans 06-01-2015
Arrêt de la cour d?appel d?Anvers dd. 06.01.2015 (2013/AR/2796) Frans 06-01-2015
14ème addendum dd. 06.01.2015 à la circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AGFisc N° 8/2003 dd. 05.03.1999) - Annexe Frans 06-01-2015
06.01.2015 - Directive 2014/40/EU (consolidated version) Engels 06-01-2015