21 Januari 2015

Titel Taal Datum
21.01.2015 - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2015 Nederlands 21-01-2015
21.01.2015 - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2016 Nederlands 21-01-2015
Parlementaire vraag nr. 121 van de heer Peter Van Rompuy dd. 21.01.2015 Nederlands 21-01-2015
21.01.2015 - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2016 (Bijlage) Nederlands 21-01-2015
21.01.2015 - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2015 (bijlage) Nederlands 21-01-2015
Mondelinge parlementaire vragen nr. 1405 van de heer Benoît Dispa, nr. 1533 van de heer Peter Vanvelthoven en nr. 1551 van mevrouw Veerle Wouters dd. 21.01.2015 Nederlands 21-01-2015
Mondelinge parlementaire vraag nr. 1376 van de heer Ahmed Laaouej dd. 21.01.2015 Nederlands 21-01-2015
Mondelinge parlementaire vraag nr. 1442 van mevrouw Carina Van Cauter dd. 21.01.2015 Nederlands 21-01-2015
Mondelinge parlementaire vraag nr. 1439 van mevrouw Carina Van Cauter dd. 21.01.2015 Nederlands 21-01-2015
Mondelinge parlementaire vraag nr. 1426 van mevrouw Carina Van Cauter dd. 21.01.2015 Nederlands 21-01-2015
Parlementaire vraag nr. 122 van mevrouw Griet Smaers dd. 21.01.2015 Nederlands 21-01-2015
21.01.2015 - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2015 Frans 21-01-2015
Question parlementaire n° 121 de monsieur Peter Van Rompuy dd. 21.01.2015 Frans 21-01-2015
21.01.2015 - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2016 Frans 21-01-2015
21.01.2015 - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2015 (Annexe) Frans 21-01-2015
Questions parlementaires orales n° 1405 de monsieur Benoît Dispa, n° 1533 de monsieur Peter Vanvelthoven et n° 1551 de madame Veerle Wouters dd. 21.01.2015 Frans 21-01-2015
21.01.2015 - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2016 (Annexe) Frans 21-01-2015
Question parlementaire orale n° 1376 de monsieur Ahmed Laaouej dd. 21.01.2015 Frans 21-01-2015
Question parlementaire orale n° 1426 de madame Carina Van Cauter du 21.01.2015 Frans 21-01-2015
Question parlementaire orale n° 1442 de madame Carina Van Cauter du 21.01.2015 Frans 21-01-2015