24 Januari 2015

Titel Taal Datum
BTW, KB nr. 2, artikel 1 - historiek Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 23, te vervangen pagina?s - bijwerking 04 (PDF) Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 50, artikel 6 - historiek Nederlands 24-01-2015
Btw, Koninklijk besluit, van 7 juni 2007, tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. v02 Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 4, artikel 6 - historiek Nederlands 24-01-2015
BTW, KB dd. 07.06.2007, artikel 2 - historiek Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 50, te vervangen pagina?s - bijwerking 02 (PDF) Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 4, te vervangen pagina?s - bijwerking 04 (PDF) Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 48, te vervangen pagina?s - bijwerking 03 (PDF) Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 19, te vervangen pagina?s - bijwerking 02 (PDF) Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 31, met betrekking tot de toepassings-modaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen. v03 (PDF) Nederlands 24-01-2015
Btw, Koninklijk besluit nr. 10, met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, § 5, derde lid en 25ter, § 1, tweede lid, 2°, tweede lid, van het Wetboek v03 Nederlands 24-01-2015
KB nr. 11, met betrekking tot de toepassing van de Belasting over de toegevoegde waarde. v02 (PDF) Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 27, met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien van vlees van slachtdieren v02 (PDF) Nederlands 24-01-2015
Btw, Koninklijk besluit nr. 27 van 26 juni 1973 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien van vlees van slachtdieren. v02 Nederlands 24-01-2015
Btw, Koninklijk besluit nr. 48, van 29 december 1992, met betrekking tot de levering van vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het Btw-Wetboek. v03 Nederlands 24-01-2015
BTW, KB dd. 07.06.2007, te vervangen pagina?s - bijwerking 02 (PDF) Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 27, artikel 1 - historiek Nederlands 24-01-2015
BTW, KB nr. 19, artikel 4 - historiek Nederlands 24-01-2015
Koninklijk besluit nr. 50 van 9 december 2009 met betrekking tot de BTW-opgave van de intracommunautaire handelingen Nederlands 24-01-2015