22 Mei 2017

Titel Taal Datum
22.05.2017 - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2017 Nederlands 22-05-2017
Artikel 63/4bis, KB/WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 22-05-2017
Artikel 73/6, KB/WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 22-05-2017
22.05.2017 - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2017 Nederlands 22-05-2017
Artikel 116, KB/WIB 92 (historisch) Nederlands 22-05-2017
Artikel 48, KB/WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 22-05-2017
Artikel 63/7, KB/WIB 92 (historisch) Nederlands 22-05-2017
Artikel 87, KB/WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 22-05-2017
22.05.2017 - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie Nederlands 22-05-2017
Artikel 111bis, KB/WIB 92 (historisch) Nederlands 22-05-2017
Wet van 22.05.2017 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken Nederlands 22-05-2017
Artikel 63/19, KB/WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 22-05-2017
Artikel 53, KB/WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 22-05-2017
Artikel 119, KB/WIB 92 (historisch) Nederlands 22-05-2017
Artikel 63/7, KB/WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 22-05-2017
Artikel 49bis, KB/WIB 92 (historisch) Nederlands 22-05-2017
Artikel 63/4bis, KB/WIB 92 (historisch) Nederlands 22-05-2017
Artikel 73/6, KB/WIB 92 (historisch) Nederlands 22-05-2017
Artikel 178, KB/WIB 92 (historisch) Nederlands 22-05-2017
Artikel 117, KB/WIB 92 (inkomsten 2017) Nederlands 22-05-2017