07 Januari 2015

Titel Taal Datum
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanneming van een model van huishoudelijk reglement voor de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt Nederlands 07-01-2015
Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Nederlands 07-01-2015
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het overlegplatform bedoeld in artikel 51 van de vierde beheersovereenkomst van de RTBF 2013-2017 Nederlands 07-01-2015
Huishoudelijk reglement voor de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt Nederlands 07-01-2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur type pour les Instances bassins de vie créées par l'Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant. - Formation. - Emploi Frans 07-01-2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la plateforme de concertation visée à l'article 51 du quatrième contrat de gestion de la RTBF 2013-2017 Frans 07-01-2015
Circulaire relative aux élections de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés Frans 07-01-2015
Règlement d'ordre intérieur type pour les Instances bassins de vie créées par l'Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant. - Formation. - Emploi Frans 07-01-2015