26 Januari 2015

Titel Taal Datum
Decreet tot opheffing van het decreet van het Waals Gewest van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisbureaus en tot opheffing van het uitvoeringsbesluit ervan Nederlands 26-01-2015
Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney Nederlands 26-01-2015
Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht Nederlands 26-01-2015
Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in de gedeelten van de oostelijke Ourthe die stromen in bossen onder bosregeling Nederlands 26-01-2015
Ministerieel besluit waarbij de vangst en het bezit van vissen die de reglementaire afmetingen niet hebben, tijdelijk worden toegelaten gedurende het verloop van openbaar aangekondigde viswedstrijden in het Waalse Gewest Nederlands 26-01-2015
Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la gestion de la surveillance électronique Frans 26-01-2015
Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche nocturne de la carpe dans l'étang de Serinchamps, à Ciney Frans 26-01-2015
Décret portant abrogation du décret de la Région wallonne du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyages et de son arrêté d'exécution Frans 26-01-2015
Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche dans des tronçons de l'Ourthe orientale traversant des bois soumis au régime forestier Frans 26-01-2015
Arrêté ministériel autorisant temporairement, en Région wallonne, la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés Frans 26-01-2015