13 Januari 2004

Titel Taal Datum
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2003 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2004 Frans 13-01-2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 2004 portant nomination du président et désignation des représentants de l'enseignement de la Communauté française et de l'enseignement subventionné de caractère non confessionnel auprès du Comité de concertation de l'enseignement secondaire non confessionnel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Geen titel Frans 13-01-2004
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2003 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria Nederlands 13-01-2004
Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies Nederlands 13-01-2004
Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies. - Addendum Nederlands 13-01-2004
Geen titel Nederlands 13-01-2004
Geen titel Nederlands 13-01-2004