Arbeidshof: Arrest van 25 Januari 1978 (Antwerpen (Hasselt)). RG 74/181

Datum :
25-01-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780125-5
Rolnummer :
74/181

Samenvatting :

De werknemer, die door een onvrijwillige val met zijn bromfiets op de weg naar het werk een letsel heeft opgelopen, houdt met reden voor dat het voorval, namelijk een plotselinge gebeurtenis gevolgd door een letsel, krachtens artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet als een ongeval dient beschouwd te worden. De eigen verklaring van de getroffene over zijn duizeligheid is niet afdoende om het tegendeel van het wettelijk vermoeden te bewijzen. Het accidenteel karakter van het letsel wordt niet uitgesloten door een organisch element in de oorzaak van de val, indien ook een uitwendige faktor tot het ontstaan van het letsel heeft bijgedragen. In casu is deze faktor voorhanden in het feit dat de werknemer met zijn bromfiets aan het rijden was; zonder deze omstandigheid had de duizeligheid niet de schadelijke gevolgen gehad die nu in geding zijn.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.