Arbeidshof: Arrest van 18 Juni 1997 (Antwerpen). RG 96221

Datum :
18-06-1997
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19970618-6
Rolnummer :
96221

Samenvatting :

Door de wet wordt geen termijn vooropgesteld binnen dewelke de voltrokken verbreking dient te worden vastgesteld en eventueel aan de andere partij gemeld. Gezien de aanmaningen kan niet worden gesteld dat de tijdelijke voortzetting van de arbeidsrelatie na de (met een verbreking gelijkstaande) handeling van de werkgever als een stilzwijgend akkoord met die daad kan worden beschouwd of als een verzaking om de verbreking lastens de werkgever in te roepen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.