Arbeidshof: Arrest van 21 Juni 1999 (Antwerpen). RG 97/654

Datum :
21-06-1999
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19990621-5
Rolnummer :
97/654

Samenvatting :

Vermits de opzegging wettelijk geacht wordt gegeven te zijn op de derde werkdag na de verzending van de aangetekende brief, kan de overeenkomst over de opzeggingstermijn ten vroegste worden gesloten op die derde werkdag.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.