Arbeidsrechtbank: Vonnis van 24 Juni 1971 (Antwerpen). RG 365

Datum :
24-06-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710624-17
Rolnummer :
365

Samenvatting :

Het volstaat dat in recht het bewijs geleverd wordt dat de getroffene zonder het ongeval niet zou overleden zijn op het tijdstip waarop de dood is ingetreden. Onvoorzichtigheid, onbehendigheid en zelfs zware fout oefenen in de huidige stand van de wetgeving geen invloed uit, waardoor de getroffene van de toepassing van de wet kan uitgesloten worden.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.