Hof van Beroep: Arrest van 6 Oktober 1981 (Antwerpen)

Datum :
06-10-1981
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19811006-4
Rolnummer :

Samenvatting :

"Overwegende dat, wat de kosten betreft, geintimeerde opwerpt dat appellant ten onrechte een bedrag van 2.566 frank vordert voor dagvaarding en rolzetting, daar deze dagvaarding van 19 februari 1979 overbodig zou zijn geweest aangezien geintimeerde reeds vroeger, te weten op 14 december 1978, voor het vredegerecht gedagvaard had en appellant eenvoudigweg een tegeneis had dienen in te stellen; "Dat het echter niet aan geintimeerde toekomt te bepalen op welke wijze appellant zijn rechten moet doen gelden en zijn opwerping dienaangaande ongegrond is."

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.