Hof van Cassatie: Arrest van 12 Februari 1971 (België)

Datum :
12-02-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710212-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De eis tot vernietiging van de rechten voortvloeiend uit een in rechte of voor notaris niet erkende onderhandse akte tot vaststelling van de verkoop van een onroerend goed, moet niet worden ingeschreven in het daartoe bestemd register van bewaring der hypotheken. (Wet van 16 december 1851, art. 1 en 3.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.