Hof van Cassatie: Arrest van 12 September 1978 (België)

Datum :
12-09-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780912-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de burgerlijke partij zich tegen twee beklaagden heeft gesteld en slechts één van hen tegen die burgerlijke partij in hoger beroep is gekomen, maakt het incidenteel beroep dat de burgerlijke partij verklaart in te stellen "tegen het bestreden vonnis" de burgerlijke rechtsvordering die zij voor de eerste rechter tegen de andere beklaagde had ingesteld, niet aanhangig bij de rechter in hoger beroep (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.