Hof van Cassatie: Arrest van 13 Februari 1978 (België). RG 2106

Datum :
13-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780213-13
Rolnummer :
2106

Samenvatting :

Niet ontvankelijk voor het eindarrest is de voorziening tegen een arrest dat, alvorens recht te doen, een onderzoeksmaatregel beveelt (5). ( Ger. W., artt. 19 en 1077. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.