Hof van Cassatie: Arrest van 13 Juni 1968 (België)

Datum :
13-06-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680613-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechter die alle andere conclusies verwerpt omdat zij niet ter zake dienende zijn, verwerpt in een gemotiveerde beslissing de conclusie waarbij om een onderzoeksmaatregel wordt verzocht, wanneer deze maatregel van geen nut meer is ingevolge zijn beslissing over een ander punt. (Grondwet, art. 97.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.