Hof van Cassatie: Arrest van 13 September 1971 (België)

Datum :
13-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710913-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien de veroordeelde zich in cassatie heeft voorzien tegen een veroordelend arrest waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen en dit arrest door de verwerping van de voorziening tegen de veroordelende beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, wordt de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder belang.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.