Hof van Cassatie: Arrest van 18 Maart 1971 (België)

Datum :
18-03-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710318-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Ongeacht de bijzondere wijzen bij de wet bepaald en onder meer bij de artikelen 1, 28 en 28bis van de wet van 10 april 1841, kan een gemeente een buurtweg verkrijgen door het bezit ervan te hebben gedurende dertig jaren, overeenkomstig de voorschriften van artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek. (Burg. Wetb., art. 2229 en 2262.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.