Hof van Cassatie: Arrest van 18 Oktober 1976 (België)

Datum :
18-10-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19761018-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Het gerecht in hoger beroep, waarbij een hoger beroep tegen een beslissing op de strafvordering aanhangig is, moet zijn beslissing met eenparige stemmen van zijn leden uitspreken indien het de door de eerste rechter uitgesproken straf of veiligheidsmaatregel verzwaart, of indien het een straf of een veiligheidsmaatregel uitspreekt terwijl de eerste rechter de strafvordering niet ontvankelijk, vervallen of ongegrond had verklaard, of nog deze straf of deze maatregel niet had uitgesproken (1). ( Art. 211bis Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.