Hof van Cassatie: Arrest van 20 April 1979 (België)

Datum :
20-04-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790420-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een dier schade heeft veroorzaakt, rust de aansprakelijkheid ex art. 1385 B.W. op degene die ten tijde van de schade de juridische bewaring of het meesterschap over het dier heeft, d.w.z. de niet ondergeschikte macht van leiding en toezicht <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.