Hof van Cassatie: Arrest van 21 Februari 1972 (België)

Datum :
21-02-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720221-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De wetskrachtige bepalingen die regelmatig door de Koning zijn vastgesteld overeenkomstig buitengewone machten, welke hem werden verleend door de wetten van 7 september 1939 en 14 december 1944, hebben hun bindende kracht behouden na 28 februari 1947, op welke datum aan deze machten een einde is gekomen krachtens het enig artikel van de wet van 10 maart 1947.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.