Hof van Cassatie: Arrest van 22 Juli 1968 (België)

Datum :
22-07-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680722-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de veroordeelde een voorziening heeft ingesteld tegen een veroordelend arrest dat zijn onmiddellijke aanhouding beveelt en, ingevolge de verwerping van de voorziening tegen het beschikkend gedeelte van veroordeling, dit beschikkend gedeelte in kracht van gewijsde is gegaan, verliest de tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding gerichte voorziening haar belang.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.